azuqə

azuqə
is. Qida ehtiyatı, ərzaq ehtiyatı. Azuqə ilə təmin etmək. – Kəndlilər taxıllarını biçib döymüş, ev üçün azuqə saxlayıb, yerdə qalanını satıb nəqd pul etmişlər. . S. S. A.. Səriyyə xala və Gülnaz . . evin içini səliqəyə salıb, qış azuqəsini yerbəyer etmiş, həyətə çıxmışdılar. M. İ.. Bu halda Almaz qucağında qəzetə bükülü azuqə içəri girdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qut — ə. azuqə, qida, yeyilən hər şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zad — ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında ض hərfinin adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ruzi — is. <fars.> Azuqə, yeyəcək. Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr. (Ata. sözü). <Şahmar:> Əgər bu çinar yeməli meyvə gətirsə, özü də yaxşı tutsa, bütün bir kəndin ruzisi olar. B. Bayramov. Ruzi etmək (eləmək) – azuqə kimi işlətmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kifaf — ə. 1) bəslik, bəs olma; 2) yaşamaq üçün lazım olan azuqə. Kifafi nəfs bir adamın yaşamasına kifayət edən azuqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • korluq — 1. is. 1. Kor adamın halı, gözü görməmə. <Salman:> O mənim atamın korluğuna sataşdı. Ə. H.. <Məsmə:> <Ərimgil> gözsüzlük bədbəxtliyini, korluq fəlakətini özləri üçün bir nemət hesab edirdilər. S. H.. <Zeynal> korluğa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruzisiz — sif. və zərf Ruzisi olmayan, yeyəcəksiz, yeyəcəyi olmayan, azuqəsiz. Ruzisiz qoymaq – azuqəsini, ruzisini əlindən almaq, yeyəcəksiz qoymaq, ac qoymaq, aclığa məhkum etmək. <Qurbanəli:> <Vəli bəy> uşaqlarımı ruzisiz qoydu. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • азу́ — нескл., ср. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. [тюрк. azuq] …   Малый академический словарь

  • Уйгурский язык — и ЛИТЕРАТУРА (средние века). У. яз. принадлежит к древним письменным языкам тюркской системы (см. «Тюркские языки»). Носителем его была народность, обитавшая на юге современной Монголии и в районах Гучена Хами (соврем. Синь Цзян). В VIII в.… …   Литературная энциклопедия

  • азу — нескл., с. ( …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Tercera División de España 1996/97 — Este artículo o sección sobre fútbol necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 25 de julio de 2009. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”